Own Funds

Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31 desember 2020 – Konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31 desember 2020 – Ikke konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31 desember 2019 – Konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31 desember 2019 – Ikke konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31 desember 2018 – Konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31 desember 2018 – Ikke konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31 desember 2017 – Konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31 desember 2017 – Ikke konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31 desember 2016 – Konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31 desember 2016 – Ikke konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av kapital 31 desember 2015 – Konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av kapital 31 desember 2015 – Ikke konsolidert (Norwegian)
Offentliggjøring av Kapital 31 desember 2014 – Ikke konsolidert (Norwegian)

Pillar 3

Financial Information as per 31.12.2020
Financial Information as per 31.12.2019
Financial Information as per 31.12.2018
Financial Information as per 31.12.2017
Financial Information as per 31.12.2016